Jahodový křemen přírodní – prodej

Kulatý, bril. – 2,69 ct.

Křemen s vměsky / ID – KRS-04/003 / Brus – Briliantový / Hmotnost – 2,69 ct. / Rozm. – 9,0×9,0×5,0 mm / Čistota – I /  Barva – Oranžově červená (čirá a červená) / Úpravy – Bez úprav / Původ – Madagaskar

Broušený, přírodní křemen s hustými atraktivně zbarvenými vměsky (obchodně označovaný jako Jahodový křemen).

Brus – dobrý (ale nižší, viz foto). Fasetace – dobrá (viz foto). Vyleštění povrchu – dobré (možné velmi drobné nedokonalosti na povrchu, viz foto). Možné drobné vnitřní trhlinky (viz foto).

Jahodový (šarlatový) Křemen

– je velmi vzácná forma křemene, ve kterém jsou rozptýleny minerální, červeně zbarvené oxidy železa. Bývají ve formě jehliček, vloček a šupinek. Občas bývají i tak jemné, že je nelze pouhým okem rozlišit a kámen se jeví jako červený. Tyto vměsky bývají tvořeny nejčastěji minerály Hematit nebo Lepidokrokit, méně často i Goethit a Limonit. Tato forma křemene je velmi vzácná (zvláště ve šperkařsky využitelné kvalitě), nalézá se pouze omezeně na několikati světových nalezištích. Velká část vytěženého materiálu je pouze špatně průsvitná, proto se část materiálu ošetřuje vypálením (Heated) pro zlepšení průhlednosti. Drtivá většina jahodových křemenů na trhu jsou imitace, často se jedná o různými způsoby uměle dobarvené křemeny, nějaké jiné formy křemene podobné barvy, ale převládají různé formy skla a umělých hmot s červenými vměsky (často i jen s barvou).

KŘEMEN – KŘIŠŤÁL

Chemický vzorec – SiO2

Barva – různá podle odrůdy, Obecný křemen bílý až čirý, Křišťál vždy čirý

Transparentnost – průhledný až neprůhledný, Křišťál vždy transparentní

Tvrdost – 7, (6-7)

Hustota – 2,6 g/cm3,  2,64 až 2,66

Lesk – skelný, mastný

Index lomu – 1,544 – 1,553

Dvojlom – 0.009

Štěpnost – neštěpný

Lom – nerovný nebo lasturnatý

Houževnatost – křehký

Vryp – bílý, šedý

Certifikát pravosti ke kameni

520 Kč

Kulatý, briliantový – 2,39 ct.

Křemen s vměsky / ID – KRS-04/004 / Brus – Briliantový / Hmotnost – 2,39 ct. / Rozm. – 8,8×8,8×5,0 mm / Čistota – I /  Barva – Oranžově růžová (čirá a červená) / Úpravy – Bez úprav / Původ – Madagaskar

Broušený, přírodní křemen s hustými atraktivně zbarvenými vměsky a velmi dobrou průhledností (obchodně označovaný jako Jahodový křemen).

Brus – dobrý (viz foto). Fasetace – dobrá (viz foto). Vyleštění povrchu – dobré (možné drobné nedokonalosti na povrchu v místech výstupu inkluzí, viz foto). Možné drobné vnitřní trhlinky (viz foto).

Jahodový (šarlatový) Křemen

– je velmi vzácná forma křemene, ve kterém jsou rozptýleny minerální, červeně zbarvené oxidy železa. Bývají ve formě jehliček, vloček a šupinek. Občas bývají i tak jemné, že je nelze pouhým okem rozlišit a kámen se jeví jako červený. Tyto vměsky bývají tvořeny nejčastěji minerály Hematit nebo Lepidokrokit, méně často i Goethit a Limonit. Tato forma křemene je velmi vzácná (zvláště ve šperkařsky využitelné kvalitě), nalézá se pouze omezeně na několika světových nalezištích. Velká část vytěženého materiálu je pouze špatně průsvitná, proto se část materiálu ošetřuje vypálením (Heated) pro zlepšení průhlednosti. Drtivá většina jahodových křemenů na trhu jsou imitace, často se jedná o různými způsoby uměle dobarvené křemeny, nějaké jiné formy křemene podobné barvy, ale převládají různé formy skla a umělých hmot s červenými vměsky (často i jen s barvou).

KŘEMEN – KŘIŠŤÁL

Chemický vzorec – SiO2

Barva – různá podle odrůdy, Obecný křemen bílý až čirý, Křišťál vždy čirý

Transparentnost – průhledný až neprůhledný, Křišťál vždy transparentní

Tvrdost – 7, (6-7)

Hustota – 2,6 g/cm3,  2,64 až 2,66

Lesk – skelný, mastný

Index lomu – 1,544 – 1,553

Dvojlom – 0.009

Štěpnost – neštěpný

Lom – nerovný nebo lasturnatý

Houževnatost – křehký

Vryp – bílý, šedý

 

560 Kč