Smaragdy přírodní – prodej

Ovál – 0,93 ct.

Smaragd / ID – SMR-0147 / Brus – Ovál, kombinovaný / Hmotnost – 0,93 ct. / Rozměry – 7,5×5,6×3,1 mm / Čistota – Průhledný-I2 /  Barva – Sytě modře zelená / Úpravy – Oiled / Původ – Zambie

Broušený přírodní smaragd s atraktivním, sytým odstínem a velmi dobrou průhledností. Odstín se může lehce lišit v různých úhlech pohledu a barvách zdroje světla.

Brus – střední-dobrý (nižší, viz foto). Fasetace – střední-dobrá (viz foto). Vyleštění povrchu – střední-dobré (možné drobné nedokonalosti na povrchu, viz foto). Pevná, ale riziková vnitřní trhlinka (viz foto).

SMARAGD

Chemický vzorec – Be3Al2Si6O18 (+ příměs Cr, vždy)

Barva – Středně až temně zelená

Transparentnost – průhledný až neprůhledný

Tvrdost – 7,5-8

Hustota – 2,68-2,78

Lesk – skelný

Index lomu – 1,565-1,602 (1,57-1,58)

Dvojlom – 0.005-0,010 (0,006)

Štěpnost – málo zřetelná,  podle {0001} 3,1 – bazální

Houževnatost – Křehký

Lom – nerovný – lasturnatý

Vryp – bílý

2 250 Kč

Ovál, kombinovaný – 0,85 ct.

Smaragd / ID – SMR-04/042 / Brus – Ovál, kombinovaný / Hmotnost – 0,85 ct. / Rozměry – 7,0×5,1×3,2 mm / Čistota – I1-SI /  Barva – Světle namodrale zelená / Úpravy – Detekovány stopy Oiled / Původ – Zambie

Broušený přírodní smaragd vysoké kvality s dobrou čistotou a atraktivním odstínem. Odstín se může lehce lišit v různých úhlech pohledu a barvách zdroje světla.

Brus – dobrý (viz foto). Fasetace – střední -dobrá (viz foto). Vyleštění povrchu – střední -dobré (možné drobné nedokonalosti na povrchu, pouhým okem velmi špatně rozeznatelné, viz foto).

SMARAGD

Chemický vzorec – Be3Al2Si6O18 (+ příměs Cr, vždy)

Barva – Středně až temně zelená

Transparentnost – průhledný až neprůhledný

Tvrdost – 7,5-8

Hustota – 2,68-2,78

Lesk – skelný

Index lomu – 1,565-1,602 (1,57-1,58)

Dvojlom – 0.005-0,010 (0,006)

Štěpnost – málo zřetelná,  podle {0001} 3,1 – bazální

Houževnatost – Křehký

Lom – nerovný – lasturnatý

Vryp – bílý

Kámen dodávám včetně certifikátu pravosti

4 850 Kč

INFORMACE KE KAMENŮM:

V popisu kamenů dodržuji pravidla stanovené v publikaci České gemologické asociace: „ZÁVAZNÁ NOMENKLATURA A ČESKÉ NÁZVOSLOVÍ DRAHÝCH, ŠPERKOVÝCH A DEKORATIVNÍCH KAMENÚ, PEREL A JEJICH IMITACÍ“, která stanovuje a deklaruje pravidla (v korektním označování a popisu kamenů) a etické jednání v obchodní praxi v oblasti gemologie, mineralogie a šperkařství.

U kamenů uvádím všechny základní informace o kameni (čistota, hmotnost, ošetření-úpravy…), které jsou nezbytně nutné k získání povědomí o skutečné kvalitě a hodnotě kamene.

Kameny jsou přisvíceny žárovkou – 5500 K, v případě nutnosti fotografie pouze zesvětluji nebo ztmavuji, pro co nejpřesnější zachycení odstínu kamene. Kameny jsou foceny na standardním, barevně neutrálním pozadí, na kterém jsou jasně viditelné vady a inkluze v kameni. Kupujete vždy to co je na fotografii a popsáno v popisu.

Kameny jsou pečlivě prověřeny v gemologické laboratoři tedy šance, že Vám místo daného minerálu příjde imitace, syntetické kameny, nebo zcela jiný minerál je výrazně snížena. Tyto „záměny“ jsou bohužel zcela běžné, proto apeluji na nakupující:

OVĚŘUJTE SI SVÉ KAMENY

PROVĚŘUJTE SI SVÉ DODAVATELE

ABYSTE nevědomky NEPODVÁDĚLI své ZÁKAZNÍKY

Ovšem ověřování je poměrně složité, proto pokud se dopustím závažného pochybení při ověřování a popisu kamene (např. špatně určený minerál, imitace, neuvedené lehce odhalitelné úpravy…) budou Vám vráceny peníze, kámen získáte zdarma. Při menším pochybení (např. neodhalená hůře odhalitelná ošetření…) Vám budou vráceny peníze a kámen získáváte zdarma. Tato záruka má časově neomezenou platnost. ( 2 měsíce od obdržení kamene).

 

Něco málo k popisu kamenů:

HMOTNOST je uváděna v klasických jednotkách pro šperkové kameny v karátech (ct.). 1. gram = 5. karátů.

ČISTOTA kamene charakterizuje prostupnost světla a množství a velikost inkluzí („kazů“) ve hmotě kamene, zjišťuje se pohledem a pohledem při 10-ti násobném zvětšení. Patří k hlavním vlastnostem určující cenu drahokamu. Celosvětově je přesně definované označení čistoty pouze pro diamant, u barevných kamenů jsou v posuzování a zařazení kamene do třídy čistoty poměrně značné rozdíly, proto používám diamantovou stupnici pro všechny kameny.

Označení
Charakteristika
Opakní/Neprůsvitný
Neprostupný světlu
Průsvitný
Světlo jej prozařuje
Polo-průhledný a Průhledný
Lze přez něj vidět hrubé kontury -a- Lze přez něj „číst“, vidět  nezkreslený text
(Čistý)
(Na pohled průzračný – kategorie u surových příp. tromlovaných kamenů)
I(1,2,3)
Inkluze viditelné pouhým okem
SI(1,2)
Malé inkluze viditelné pouhým okem
VS(1,2)
Velmi malé inkluze obtížně zjistitelné pouhým okem
VVS(1,2)
Extrémně malé inkluze, obtížně zjistitelné při 10x zvětšení
IF
Vnitřně bez kazů, drobné kazy na povrchu
FL
Zcela dokonalý
BRUS charakterizuje výsledný tvar či formu zpracování kamene. Má rozhodující vliv na výslednou brilanci (jiskru), lesk a další optické vlastnosti transparentních drahokamů. Používám standardní, běžně užívané označení. Případné chyby a nedokonalosti brusu jsou uvedeny v poznámce. V popisu kvality brusu a konečného vyleštění používám jednoduchou – standardizovanou stupnici:

A- Velmi dobrý,

B- Dobrý,

C- Střední,

D- Špatný

(stejnou stupnici používám u všech veličin kvality v popisu kamenů).

ÚPRAVY popisují ošetření a rozšíření kamene na zlepšení jeho čistoty, barvy a dalších vlastností. Patří k nejdůležitějším parametrům určujícím skutečnou hodnotu/cenu kamene. Existuje jich nepřeberné množství a stále vznikají nové. Některé se u určitých minerálů provádí téměř automaticky a jsou v gemologii obecně tolerovány (např. stabilizace u ammolitů, olejování smaragdů, vypalování-Heated u tanzanitů, topazů a safírů…), jiné mohou být poněkud kontroverznější (netrvalá vylepšení, potahování zbarveným plastem, plnění barevnými oleji, sklem-Glass Filled…). Obecně platí, že přírodní, neupravované kameny jsou hodnotnější (většinou mnohonásobně). Všechny známé a odhalené úpravy jsou uvedeny v popisu. Bez informací o úpravách není možné správně posoudit hodnotu kamene a informace o zboží jsou proto nedostatečné a od prodejce kamenů (v jakékoli formě zpracování) je tento přístup zcela nekorektní a neférový vůči zákazníkovi. Informace o úpravách jsou navíc velmi důležité pro esoterické a léčebné použití, protože kámen nasycený barvou, olejem nebo potažený plastem velmi pravděpodobně nebude působit stejně jako kámen zcela přírodní…

PŮVOD označuje naleziště surového minerálu. Kameny z určitých lokalit jsou někdy i výrazně hodnotnější než podobné drahokamy z jiných lokalit. Např. Rubín z Barmy je hodnotnější než srovnatelný kámen z jiných lokalit, Pyrop z České republiky (český granát) je výrazně hodnotnější než stejně velký a kvalitní Pyrop z Afriky (neplést s Almandinem, africký Pyrop se odliší od českého až laboratorními testy)…